Magedans teknikkterp og tøying

Alta Magedansstudio Holtet 9, innkjøring via Skoleåsen, ALTA

Magedans teknikkterp og tjue minutter uttøying for litt øvet og øvet magedans. Påmelding fem uker, kr 550, drop in kr 175. Påmelding https://www.sendregning.no/arrangement/223921 Påmelding student/honnør https://www.sendregning.no/arrangement/569396